รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ      

 

   
 

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 16.00-18.00 น.

ประชุมคณะกรรมการนักเรียนร่วมกับกรรมการบริหารสถานศึกษา

ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องเสม็ดขาว ร.ร.จ.ภ.สตูล

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
138 หมู่ที่ 12 ตำบลฉลุง อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 91140
โทรศัพท์ 0-7472-5985 โทรสาร 0-7472-5981
พัฒนาโดย Webmaster