รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ
   
 
นักเรียนชั้น ม.4 ร.ร.จ.ภ.สตูล ร่วมกิจกรรมค่ายคุณธรรม
ณ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 45 อ.ควนโดน จ.สตูล
ระหว่างวันที่ 2-3 พฤศจิกายน 2555
   
   
   
   
   

 

 

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
138 หมู่ที่ 12 ตำบลฉลุง อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 91140
โทรศัพท์ 0-7472-5985 โทรสาร 0-7472-5981
พัฒนาโดย Webmaster