รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ      

 

   
 

วันที่ 11 ตุลาคม 2562 รับประเมินนักเรียนรางวัลพระราชทาน

ชั้น ม.ต้น และ ม.ปลาย ปีการศึกษา 2562

ระดับจังหวัด ณ ห้องเสม็ดแดง ร.ร.จ.ภ. สตูล

   
   
   
   
   
   
   
   

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
138 หมู่ที่ 12 ตำบลฉลุง อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 91140
โทรศัพท์ 0-7472-5985 โทรสาร 0-7472-5981
พัฒนาโดย Webmaster