รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ      

 

   
 

วันที่ 13 ตุลาคม 2562 ผู้แทนผู้บริหาร

ครูและบุคลากร ร่วมพิธีวางพวงมาลา

และพิธีถวายบังคม เนื่องในวันคล้าย

วันสวรรคต ณ ศาลากลางจังหวัดสตูล

 

   
   
   
   
   
   

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
138 หมู่ที่ 12 ตำบลฉลุง อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 91140
โทรศัพท์ 0-7472-5985 โทรสาร 0-7472-5981
พัฒนาโดย Webmaster