รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ      

 

   
 

วันที่ 13 พฤษภาคม 2561 ประชุมผู้ปกครองและนักเรียน ม.1,ม.4

ห้องวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ณ หอประชุม 20 ปี
ร.ร.จภ.สตูล

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
138 หมู่ที่ 12 ตำบลฉลุง อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 91140
โทรศัพท์ 0-7472-5985 โทรสาร 0-7472-5981
พัฒนาโดย Webmaster