รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ
   
 

กิจกรรมวันสานสัมพันธ์เดือนรอมฏอน
13 มิถุนายน 2560 วันที่ 17.30-20.00 น.
ณ เวทีวิทยาศาสตร์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
   
   
   

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
138 หมู่ที่ 12 ตำบลฉลุง อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 91140
โทรศัพท์ 0-7472-5985 โทรสาร 0-7472-5981
พัฒนาโดย Webmaster