รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ      

 

   
 

วันที่ 15 ธันวาคม 62 เวลา 08.30-13.00 น.

ประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน (Classroom Meeting) ม.1-6

ภาคเรียนที่ 2/2562 ณ หอประชุม 20 ปี ร.ร.จ.ภ.สตูล

 

   
   
   
   
   

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
138 หมู่ที่ 12 ตำบลฉลุง อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 91140
โทรศัพท์ 0-7472-5985 โทรสาร 0-7472-5981
พัฒนาโดย Webmaster