รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ      

 

   
 

ม.4 24 คน เข้าร่วมโครงการ THAIMAL SME Integratea

Camp 2018 กับโรงเรียนวิทยาสาสตร์ ตวนกู ซัยด์ ปุตรา

วันที่ 16-18 พฤศจิกายน 2561 ณ อาบังล่องแก่ง อ.ละงู และ

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล


   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
138 หมู่ที่ 12 ตำบลฉลุง อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 91140
โทรศัพท์ 0-7472-5985 โทรสาร 0-7472-5981
พัฒนาโดย Webmaster