รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ      

 

   
 

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2563 ม.3 สอบคัดเลือกรอบแรก

เข้าเรียนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2564 เวลา 08.30 - 15.30 น.

ณ ร.ร.จ.ภสตูล

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
138 หมู่ที่ 12 ตำบลฉลุง อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 91140
โทรศัพท์ 0-7472-5985 โทรสาร 0-7472-5981
พัฒนาโดย Webmaster