รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ      

 

   
 

วันที่ 28 สิงหาคม 2562 ม.6 จัดโครงการพี่สอนน้อง

เวลา 09.00-15.00 น. ณ ร.ร. ต.ช.ด.บ้านส้านแดง

ร.ร.บ้านมะหงัง ร.ร.บ้านกลุ่ม 5 ประชารัฐ ร.ร.บ้านทุ่งมะปรัง

ร.ร.บ้านวังประจัน และ ร.ร.บ้านตันหยงละไน้

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
138 หมู่ที่ 12 ตำบลฉลุง อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 91140
โทรศัพท์ 0-7472-5985 โทรสาร 0-7472-5981
พัฒนาโดย Webmaster