รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ      

 

   
 

วันที่ 28 ตุลาคม 2562 เปิดภาคเรียนที่ 2/2562 ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายปัญญา ขุนฤทธิ์แก้ว กล่าวต้อนรับและให้โอวาสแก่นักเรียน

   
   
   
   

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
138 หมู่ที่ 12 ตำบลฉลุง อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 91140
โทรศัพท์ 0-7472-5985 โทรสาร 0-7472-5981
พัฒนาโดย Webmaster