รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ      

 

   
 

วันที่ 30 พฤษภาคม 2561 ผู้บริหารจากสถาบัน KOSEN

ประเทศญี่ปุ่น
เยี่ยมชม ร.ร.จภ.สตูล และแนะแนวการศึกษา

ต่อสถาบัน KOSEN สำหรับ นักเรียน ม.ต้น เวลา 09.00 น. - 12.00 น.

ณ หอประชุม 20 ปี ร.ร.จภ.สตูล

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
138 หมู่ที่ 12 ตำบลฉลุง อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 91140
โทรศัพท์ 0-7472-5985 โทรสาร 0-7472-5981
พัฒนาโดย Webmaster