รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ      

 

   
 

วันที่ 4 มกราคม 2563 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ร่วมรับบริจาคเสื้อผ้าและจำหน่ายในงาน

รินน้ำใจสู่เด็กกำพร้าบ้านเอมิเรตส์ จ.สตูล ยอดรวมรายได้

จากการจำหน่ายเสื้อผ้า และยอดรับบริจาค รวมทั้งสิ้น 23,000 บาท

   
   
   
   
   
   

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
138 หมู่ที่ 12 ตำบลฉลุง อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 91140
โทรศัพท์ 0-7472-5985 โทรสาร 0-7472-5981
พัฒนาโดย Webmaster