รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ      

 

   
 

ประชุมครูและบุคลากร ครั้งที่ 9/2561 เวลา 14.20 น

ณ ห้องแคแสด โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561

   
   
   
   
   
   
   
   

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
138 หมู่ที่ 12 ตำบลฉลุง อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 91140
โทรศัพท์ 0-7472-5985 โทรสาร 0-7472-5981
พัฒนาโดย Webmaster