รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ      

 

   
 

ครูที่ปรึกษา 33 ห้อง RE-X-RAY ม.1-6 รายบุคคล

กับผู้อำนวยการโรงเรียนและรองผู้อำนวยการโรงเรียน

วันที่ 7-16 พฤศจิกายน 2561


   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
138 หมู่ที่ 12 ตำบลฉลุง อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 91140
โทรศัพท์ 0-7472-5985 โทรสาร 0-7472-5981
พัฒนาโดย Webmaster