รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ      

 

   
 

วันที่ 8 กรกฎาคม 2563 นางถวิล เพชรสุวรรณ ผู้แทน ผอ.สพม.16

และคณะ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมความพร้อมในการเปิด

ภาคเรียน ที่ 1/2563

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
138 หมู่ที่ 12 ตำบลฉลุง อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 91140
โทรศัพท์ 0-7472-5985 โทรสาร 0-7472-5981
พัฒนาโดย Webmaster