รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ      

 

   
 

ประชุมคณะกรรมการเตรียมการจัดงาน จ.ภ.วิชาการ'61

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องเสม็ดขาว

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล


   
   
   
   
   

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
138 หมู่ที่ 12 ตำบลฉลุง อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 91140
โทรศัพท์ 0-7472-5985 โทรสาร 0-7472-5981
พัฒนาโดย Webmaster