รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ      

 

   
 

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 คณะกรรมการบริหารสถานศึกษาเข้าร่วม

ประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อสรุปผลการปฏิบัติงานในรอบภาคเรียนที่ 1/2563

และต่อยอดในภาคเรียนที่ 2/2563 ณ โรงแรมการ์เด้นวิว เบตง อ.เบตง จ.ยะลา

 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
138 หมู่ที่ 12 ตำบลฉลุง อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 91140
โทรศัพท์ 0-7472-5985 โทรสาร 0-7472-5981
พัฒนาโดย Webmaster