รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ     20 พฤษภาคม 2558 ครบรอบ 21 ปี ร.ร.จ.ภ.สตูล
      หน้าหลัก
      ประวัติโรงเรียน
      สัญลักษณ์โรงเรียน
      เพลงมาร์ช
      เยี่ยมชมโรงเรียน
      ทำเนียบผู้บริหาร
      คณะกรรมการสถานศึกษา
      ทีมงานบริหาร
      โครงสร้างการบริหาร
      นโยบายการจัดการศึกษา
      จุดเน้น 10 ประการ
      ประกันคุณภาพการศึกษา
      ข้อมูลและสารสนเทศ
      ฝ่ายบริหารวิชาการ
      ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน
      ฝ่ายบริหารงานบุคคล
      ฝ่ายบริหารงบประมาณ
      ฝ่ายบริหารทั่วไป
      คณะกรรมการตรวจสอบ
             ภายในสถานศึกษา
      วิทยาศาสตร์
      คณิตศาสตร์
      ภาษาต่างประเทศ
      ภาษาไทย
      สังคมศึกษา ฯ
      สุขศึกษาและพลศึกษา
      ศิลปะ
      การงานอาชีพฯ
      สนับสนุนการสอน
   โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค
    Education Hub Program
   โรงเรียนคู่แฝด
   ความร่วมมือกับโรงเรียน
          มหิดลวิทยานุสรณ์
   ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย
         พี่เลี้ยง
   โครงการพัฒนาครูสู่คุณภาพ
         ผู้เรียน
      มาเลเซีย
      อินโดนีเซีย
      ญี่ปุ่น
      กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ฯ
      คณะกรรมการนักเรียน
      สมาคมผู้ปกครองและครู
      ชมรมนักเรียนเก่า
 
unique visitor
 

 
ม.5 อบรมเชิงปฎิบัติการ
"การระวังอัคคีภัยเบื้องต้น
ภายในสถานศึกษา โดย อบจ.สตูล
วันที่ 21 มกราคม 2563

ติวโอเน็ต ม.6 4 วิชา
ณ ห้องแคแสด ร.ร.จ.ภ.สตูล
วันที่20-23 มกราคม 2563

Math Gifted ม.4/1 ร.ร.มหาวชิราวุธ
ม.5/1 ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้
วันที่ 18-19 มกราคม 2563

การแสดงสี่ภาค นักเรียน ม.5
ปีการศึกษา 2562
ณ หอประชุม 20 ปี ร.ร.จ.ภ.สตูล
วันที่ 16 มกราคม 2563

งานวันครูจังหวัดสตูล ประจำปี 2563
ณ วิทยาลัยเทคนิค สตูล
วันที่ 16 มกราคม 2563

ฟังบรรยายการสร้างแรงบันดาลใจ
ด้านวิทยาศาสตร์ ม.ต้น ม.ปลาย
วันที่ 15 มกราคม 2563

สอบรอบสองเข้า ม.1,ม.4
ห้องวิทยาศาสตร์
วันที่ 11-12 มกราคม 2563

พิธีเปิดงาน จ.ภ.วิชาการ'62
PCSHSST ACADEMIC
FESTIVAL 2019 วันที่ 10 มกราคม 2563

พิธีเปิดงาน PCSHSST Science
Fair 2019 ณ หอประชุม 20 ปี
วันที่ 9 มกราคม 2563

เยี่ยมขอพรปีใหม่กับผู้นำชุมชน
และชาวบ้าน บริเวณโดยรอบ
ร.ร.จ.ภ.สตูล เนื่องในโอกาสปีใหม่
วันที่ 6 มกราคม 2563

ประชุมครูและบุคลากร
ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องแคแสด
วันที่ 6 มกราคม 2563

นักเรียน ม.4 ร่วมรับบริจาค
และจำหน่าย ในงานรินน้ำใจสู่
บ้านเด็กกำพร้าบ้านเอมิเรตต์
วันที่ 4 มกราคม 2563

   
   
รวมกิจกรรม ปี 63
รวมกิจกรรม ปี 62
รวมกิจกรรม ปี 61
รวมกิจกรรม ปี 60
รวมกิจกรรม ปี 59
รวมกิจกรรม ปี 58
รวมกิจกรรม ปี 57
รวมกิจกรรม ปี 56
รวมกิจกรรม ปี 55

นายปัญญา ขุนฤทธิ์แก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
นายสมพร ทิศเมือง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
 
นางนิติมา มณีวิทย์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
 
นายธรรมศักดิ์ ปานยิ่ง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กระทรวงศึกษาธิการ
สนง.คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สทศ.
สสวท.
สกอ.
สพม.16
ร.ร.มหิดลวิทยานุสรณ์

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
138 หมู่ที่ 12 ตำบลฉลุง อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 91140
โทรศัพท์ 0-7472-5985 โทรสาร 0-7472-5981
พัฒนาโดย Webmaster